DOPRAVA ZDARMA VRÁCENÍ ZDARMA ORIGINÁLNÍ ZNAČKY BEZPEČNÝ NÁKUP

AUTORSKÁ PRÁVA

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem OFFICIAL WATCH SHOP – © 2017 OFICIAL WATCH SHOP. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli redistribuce nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoli formě je zakázána, pokud to nepovolí držitel autorských práv. Official Watch Shop je oprávněn používat všechny obrázky, které jsou zobrazeny na této webové stránce. Pro další vysvětlení nás prosím kontaktujte.

Název (y) OFFICIAL WATCH SHOP je široce spojen s vysoce kvalitními produkty a službami v oblasti módy a šperků. Tyto a další ochranné známky OFFICIAL WATCH SHOP („Ochranné známky“) jsou cennými a důležitými aktivy duševního vlastnictví společnosti. Tisíce transakcí jsou prováděny denně po celém světě jednotlivci a společnostmi používajícími produkty a služby OFFICIAL WATCH SHOP a jednotné, správné používání našich ochranných známek všemi našimi uživateli je klíčem k naší schopnosti spojit naše ochranné známky s kvalitou našich produktů a služeb.

Ochranná známka je slovo, jméno, symbol nebo design (nebo jejich kombinace), který identifikuje zboží nebo služby konkrétní osoby nebo společnosti a odlišuje je od zboží a služeb druhých. Ochranná známka pomáhá svému majiteli ujistit spotřebitele o kvalitě a jedinečných atributech těchto produktů a služeb, a tím napomáhá propagaci těchto výrobků a služeb.

OFFICIAL WATCH SHOP je výhradním vlastníkem svých ochranných známek a vyhrazujeme si všechna práva, která nejsou v těchto Pokynech výslovně udělena. Zejména veškerou dobrou vůli vyplývající z používání našich ochranných známek musí být použit pouze ve prospěch OFFICIAL WATCH SHOP.

Nesmíte používat naše ochranné známky, pokud nemáte smlouvu s OFFICIAL WATCH SHOP nebo jiným obdržením našeho oprávnění k používání ochranných známek. Po obdržení našeho souhlasu musí být vaše použití omezeno na tyto Pokyny a omezení oprávnění, které jste obdrželi pro používání konkrétních ochranných známek.