DOPRAVA ZDARMA VRÁCENÍ ZDARMA ORIGINÁLNÍ ZNAČKY BEZPEČNÝ NÁKUP

SOUKROMÍ

1.1. Webové stránky www.officialwatchshop.cz jsou legálně vlastněny a poskytovány společností OFFICIAL WATCH SHOP s.r.o. a výrazným názvem «OWS CZ», který sídlí Praha 9, Hloubětín, U Elektry 2b, PSČ: 199 00, IČ 024 95 465, DIČ: CZ02495465, právně založená, dále jen „společnost“.

2.1. Následující podmínky se týkají zásad ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů, které Společnost uplatňuje s ohledem na nabízené produkty a služby. Následující podmínky jsou závazné pro všechny uživatele produktů a služeb Společnosti a pro všechny uživatele webových stránek Společnosti, dále jen „Klienti“. Nepřijetí následujících podmínek neposkytuje Klientům právo na přístup k nabízeným produktům a službám společnosti.

3.1. Produkty a služby společnosti jsou nabízeny osobám nad 16 let věku. Pokud máte méně než 16 let, potřebujeme písemný a výslovný souhlas zákonného zástupce, abychom vám mohli nabídnout naše produkty a služby. V případě vašeho nepravdivého prohlášení neneseme žádnou odpovědnost.

4.1. Právní rámec ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie se změnil. Od 25. května 2018 je zavedeno obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) (EU) 2016/679, které zrušilo vnitrostátní právní předpisy členských států Evropské unie a směrnici 95/46 / ES.

4.2. Naše společnost již zavedla postupy a podmínky, aby splnila tento nový právní rámec tím, že přijme veškerá nezbytná organizační a technická opatření na ochranu zájmů subjektů a ochranu jejich osobních údajů.

5.1. Naše společnost shromažďuje pouze údaje, které jsou nezbytné a relevantní pro příslušné účely. Konkrétně shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu (ulice, číslo, město, země, poštovní směrovací číslo), daňové identifikační číslo, povolání, IP adresu – adresu internetového protokolu, údaje o bankovním účtu a platební kartě, uživatelské jméno, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.

6.1. Za účelem objednání a zakoupení našich výrobků a / nebo služeb shromažďujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

6.2. Abychom vám mohli poskytnout potřebnou fakturu, sbíráme: jméno a příjmení, poštovní adresu (ulici, číslo, město, zemi, poštovní směrovací číslo), daňové identifikační číslo.

6.3. Pro účely přímého marketingu našim stávajícím klientům shromažďujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu.

6.4. Pro účely digitálního marketingu je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím reklamních cookies.

7.1. Pro osobní údaje, které shromažďujeme, shromažďujeme proto, abychom vám mohli nabídnout nabízené produkty a / nebo služby (registrovat se jako nový zákazník, doručit objednávku atd.). Osobní údaje jsou právním základem pro zpracování smlouvy s vámi.

7.2. Pro osobní údaje, které shromažďujeme, shromažďujeme proto, abychom vám poskytli potřebné faktury, je právním základem pro zpracování zákon.

7.3. Pro osobní údaje, které shromažďujeme, shromažďujeme za účelem prodeje našich produktů a služeb našim stávajícím klientům, je právním základem pro zpracování souhlas klienta.

7.4. Pro digitální marketing, který aplikujeme, je právním základem pro zpracování souhlas Klienta.

8.1. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze pro účely, které jsme již zmínili výše uvedeným způsobem. V případě nového účelu, který nebude slučitelný s výše uvedenými počátečními cíli, budete o tom informováni a váš souhlas bude požadován, je-li tomu tak. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě použity pro jiné účely, než které již byly popsány výše.

9.1. Zpracování osobních údajů naší společností nemá na subjekty údajů žádný dopad, neboť shromažďujeme pouze nezbytná data za účelem poskytování nabízených produktů a služeb. Osobní údaje, které zpracováváme, navíc spadají do kategorie jednoduchých a necitlivých osobních údajů. Se všemi osobními údaji se zachází jako s důvěrnými. Pro ochranu a zachování důvěrnosti uplatňujeme veškerá nezbytná organizační a technická opatření.

10.1. Vaše osobní údaje shromažďujeme, evidujeme, ukládáme a organizujeme pouze pro účely, které jsou k dispozici na serverech Společnosti, kde uplatňujeme veškerá nezbytná organizační a technická opatření pro jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje uchováváme jako důvěrné a neprozrazujeme je třetím stranám.

11.1. Každý Klient má přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím naší společnosti. Můžete nás informovat o každé změně vašich osobních údajů, abyste mohli přistoupit k příslušným úpravám, opravám atd.

12.1. Přístup k vašim osobním údajům má pouze autorizovaný pracovník naší společnosti. Za tímto účelem jsou vázáni Smlouvou o nezveřejnění. Žádné jiné třetí strany nemají přístup k vašim osobním údajům bez vašeho předchozího písemného, výslovného a konkrétního souhlasu.

13.1. Vaše osobní údaje sdílíme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování našich produktů a služeb, nebo je to nezbytné pro právní stát.

13.2. Konkrétně můžeme sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi v naší skupině, které poskytují služby v oblasti správy IT a systémů a podávají zprávy o vedení, poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby v oblasti správy IT a systémů, profesionálních poradců včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenství, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby, příjmy a cla, regulační orgány a jiné orgány, které vyžadují vykazování zpracovatelských činností za určitých okolností.

13.3. Všechny výše uvedené skutečnosti jsme ze zákona a / nebo ze smlouvy povinny považovat vaše osobní údaje za důvěrné.

14.1. Vaše osobní údaje uchovává naše společnost, pokud je to nezbytné pro splnění účelu uchovávání. Údaje o zákaznících (identifikační, kontaktní, finanční a transakční údaje) jsou uchovávány po dobu deseti let v případě, že vzniknou právní kroky a údaje o daňových informacích jsou uchovávány po dobu, po kterou je daňová legislativa stanovena a maximálně po dobu dvaceti let.

15.1. Pro ochranu Vašich osobních údajů uplatňujeme veškerá nezbytná organizační a technická opatření, která jsou stanovena vnitrostátním právem a evropskou legislativou. Další podrobnosti:

15.2. Organizační opatření:

15.2.1. Jako Společnost uplatňujeme Zásady ochrany osobních údajů pro všechny postupy Společnosti s cílem chránit zájmy, údaje a práva našich klientů/subjektů.

15.2.2. Používáme postupy a marketingové zásady, které jsou šetrné k soukromí.

15.2.3. Informujeme subjekty dat/naše klienty o jejich právech na osobní údaje transparentním způsobem a to v jednoduchém jazyce. Také jim poskytujeme veškeré potřebné informace o zpracovatelských činnostech, které provádíme, o jejich účelu a způsobu, jakým mohou jednoduše a účinně uplatňovat svá práva jako subjektů údajů.

15.2.4. Zavazujeme své zaměstnance a externí spolupracovníky k dohodám o zachování důvěrnosti, abychom zachovali důvěrnost a chránili vaše osobní údaje.

16.1. Všechny naše počítače používají antivirový a antimalware software nejnovější technologie.

16.2. Všechny naše počítače jsou chráněny bránou firewall.

16.3. Pro software provozujeme všechny potřebné softwarové a bezpečnostní aktualizace.

16.4. Udržujeme pravidelné bezpečnostní zálohy.

16.5. Pro přístup k našim systémům používáme silná hesla.

17.1. Subjekty dat/klienti mají tato práva: Právo na informace Právo na přístup Právo na opravu Právo na výmaz Právo na omezení zpracování Právo na přenositelnost údajů Právo na vznesení námitek ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování.

18.1. Svá práva můžete uplatnit jako subjekt údajů zasláním příslušné žádosti na náš e-mail info.cz@officialwatchshop.com. V každém případě se ujistíme, že dostanete rychlou odpověď.

19.1. V případě, že máte problém se zpracováním vašich osobních údajů a po komunikaci s naší společností jako správcem dat, se můžete obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů. Pokud chcete podat stížnost nebo získat podrobnější informace, můžete navštívit oficiální webové stránky úřadu coi.cz

20.1. Jaké jsou soubory cookie: Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka vyžaduje od vašeho prohlížeče, aby byly uloženy ve vašem elektronickém počítači nebo mobilním zařízení (smartphone, tablet atd.). Uložení těchto cookies do vašeho zařízení umožňuje každému webu „zapamatovat“ si vaše aktivity (např. Uživatelské jméno, heslo atd.) A vaše preference. Každý soubor cookie má jinou funkci. Existují soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a jiné slouží pro jiné účely, například pro účely reklamy.

20.2. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo vás upozornil na nastavení nebo přístup k souborům cookie. Pokud cookies zakážete nebo odmítnete, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nedostupnými nebo nefungují správně.

21.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí právními předpisy České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů (národní zákony na ochranu osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto politikou ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky.

[] Tímto prohlašuji, že jsem starší 16 let.

[] Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl zásady ochrany osobních údajů a tyto pravidla a podmínky přijímám svobodně, výslovně a bez výhrad.