24H DOPRAVA BEZPLATNÉ VRÁCENÍ DO 30 DNŮ 100% ORIGINÁLNÍ ZNAČKY SSL BEZPEČNÉ ODHLÁŠENÍ ZÁKAZNICKÁ PODPORA GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

SOUKROMÍ

Staráme se o „VAŠE SOUKROMÍ“ tak jako kdyby bylo naše.

Chceme provás udělat vše jednoduché a jasné.

1. NESDÍLÍME vaše citlivé údaje s třetími stranami bez vašeho souhlasu.

2. Budeme shraňovat vaše citlivé údaje pouze v rámci zákonných povinností a pouze po dobu zákonem stanovenou.

3. Chráníme vaše osobní citlivá data, jako kdyby byla naše.

Naše Podmínky ochrany jsou v spuladu s GDRP zákonem (platným od 25.5.2018)

Tak začněme.

1. ÚVOD

Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje podrobnosti o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím používání našeho webu http://www.officialwatchshop.cz včetně jakýchkoli informací, které můžete poskytnout prostřednictvím našich stránek při zakoupení produktu nebo služby, do našeho informačního Newsletteru nebo se zúčastníte výběrového řízení nebo soutěže.

Poskytnutím vašich údajů nám zaručujete, že je vám více než 16 let.

OFFICIAL WATCH SHOP s.r.o. je správcem údajů a jsme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů zodpovědní za vaše osobní údaje (dále jen „my“, „my“ nebo „naše“).

Jmenovali jsme správce pro ochranu údajů, který je pro odpovědný za záležitosti týkající se ochrany soukromí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na odborníka na ochranu údajů pomocí níže uvedených podrobností.

Kontaktní Údaje

Naše úplné údaje jsou:

1a: Celé jméno společnosti: OFFICIAL WATCH SHOP s.r.o.

1b: Jméno jednatelů: Faisal Rashid Patel. Alena Roland

1c: Emailová adresa společnosti: info@officialwatchshop.com

1d: Poštovní adresa: Praha 9, Hloubětín, U Elektry 2b, PSČ 19800

1e: Tel. číslo: +420 222 240 863

and

2a: Jméno správce osobních údajů (DPO): Emin Hasic

2b: Titul úředníka pro ochranu údajů: Accredited DPO/GDPR Officer EU, AU, US, CA

2c: Emailová adresa: emin@eminhasic.com

2d: Poštovní adresa: Praha 9, Hloubětín, U Elektry 2b, PSČ 19800

2e: Tel. číslo: +420 222 240 863

Pokud nejste spokojeni s žádným aspektem toho, jak shromažďujeme a používáme vaše údaje, máte právo podat stížnost úřadu komisaře pro informace (ICO), orgán Spojeného království pro otázky ochrany údajů (www.ico.org.uk). Byli bychom vděční, kdybyste nejprve kontaktovali nás, pokud máte jakoukoli stížnost, abychom ji mohli vyřešit.

It is very important that the information we hold about you is accurate and up to date. Please let us know if at any time your personal information changes by BY CLICKING HERE TO UPDATE YOUR DETAILS.

2. JAKÁ DATA O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobními údaji se rozumí veškeré informace schopné identifikovat jednotlivce. Nezahrnuje anonymní údaje.

Můžeme zpracovat určité typy osobních údajů o vás takto:

2.1 Údaje o totožnosti mohou zahrnovat vaše jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.

2.2 Kontaktní údaje mohou obsahovat fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.

2.3 Finanční údaje mohou zahrnovat údaje o bankovním účtu a platební kartě. Údaje o transakcích mohou obsahovat údaje o platbách mezi námi a další podrobnosti o nákupu, který jste provedli.

2.4 Technické údaje mohou obsahovat vaše přihlašovací data, adresy internetových protokolů, typ a verzi prohlížeče, typy a verze plug-in prohlížečů, nastavení časového pásma a umístění, operační systém a platformu a další technologie v zařízeních, které používáte pro přístup k této síti.

2.5 Údaje o profilu mohou obsahovat vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a reakce průzkumu.

2.6 Údaje o použití mohou obsahovat informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, produkty a služby.

2.7 Marketingové a komunikační údaje mohou zahrnovat vaše preference při přijímání marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

Můžeme také zpracovávat agregované údaje z vašich osobních údajů, tYto data však nezjistÍ vaši totožnost a sama o sobě neJSOU osobními údaji. Příkladem toho je místo, kde kontrolujeme údaje o využití, abychom zjistili procentní podíl uživatelů webových stránek pomocí konkrétní funkce našich stránek. Pokud se propojí agregované údaje s osobními údaji, tak abychom je mohli identifikovat, považujeme je za osobní údaje.

CITLIVÁ DATA

Nebudeme shromažďovat žádné citlivé údaje o vás. Citlivé údaje se vztahují na údaje, které obsahují podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetických a biometrických datech. Nezbudeme shromažďovat žádné informace o odsouzeních a trestných činech.

Pokud se od nás požaduje shromažďování osobních údajů ze zákona nebo podle podmínek smlouvy mezi námi a neposkytnete nám tyto údaje na vyžádání, nemusíme být schopni plnit smlouvu (například dodat zboží nebo služby). Pokud nám neposkytnete požadované údaje, možná budeme muset zrušit objednaný produkt nebo službu, ale pokud to uděláme, budeme vás o tom informovat.

3. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informace o vás shromažďujeme prostřednictvím nejrůznějších metod včetně:

3.1 Přímé interakce: Údaje můžete poskytovat vyplněním formulářů na našich stránkách (nebo jinak) nebo komunikováním s námi poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem, včetně případů, kdy jste:

3.1a si objednali náš product nebo službu;

3.1b si vytvořili účet na našich stránkách;

3.1c se rozhodli odebírat náš servis a publikace;

3.1d si požádali o zdroje nebo o marketingový výzkum;

3.1e vstoupili do soutěže, losování a marketigového výzkumu; nebo

3.1f nám poskytli zpětnou vazbu.

3.2 Automatizované technologie nebo interakce: Při používání našich stránek můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech při prohlížení a vzorcích využití. Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, protokolů serverů a podobných technologií. Můžeme také obdržet technické údaje o vás, pokud navštívíte jiné weby používající naše cookies. Další podrobnosti naleznete v zásadách cookie na adrese [INSERT LINK TO COOKIE POLICY]

3.2a Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje: O vás můžeme obdržet osobní údaje od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže: (v současné době neplatí)

3.2b Technické údaje od těchto stran:

• World Data Bank
• Worldometers
• Infoplease
• Nation Master

3.2c poskytovatelé analytických služeb, jako je Google, seznam.cz, yboží.cz, sklik.cz, heureka.cz sídlící mimo nebo v EU;

3.2d reklamní sítě jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, My Space sídlící mino nebo v EU; a

3.2e poskytovatelé vyhledávacích sítí jako je Google, Seznam, sídlící mimo nebo v EU.

3.2f Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb ComGate, Zásilkovna, Platiti, sídlících mimo nebo v EU.

3.2g Identifikační a kontaktní údaje od makléřů dat a agregátorů: (v současné době neplatí)

3.2h Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako je např. Veřejný rejstřík, volební rejstřík v EU.

3.2i Jiné metody: (v současné době neplatí)

4. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budou používány pouze tehdy, pokud jsou zákonem povoleny. Nejběžnější využití vašich osobních údajů je:

4.1 Při nutnosti uzavřít smlouvu mezi námi.

4.2 Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo pro zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nepřeváží tyto zájmy.

4.3 Pokud potřebujeme dodržovat zákonné nebo regulační závazky.

Obecně se nespoléháme na souhlas s právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Máte právo kdykoli odvolat souhlas s uvedením na trh přes MYGDPR.

ÚČELY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvádíme popis způsobu, jakým hodláme používat vaše osobní údaje, a právní základy, na kterých tyto údaje zpracujeme. Také jsme vysvětlili, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na více než jednom zákonném základě, v závislosti na konkrétním účelu, pro který používáme vaše údaje. Pošlete nám prosím e-mail na adresu info@officialwatchshop.com, pokud potřebujete podrobnosti o konkrétním právním důvodu, na který se spoléháme, abychom zpracovali vaše osobní údaje, pokud je v tabulce uveden více než jeden důvod.

Důvod/Aktivita Typ dat Zákonný základ pro zpracování
Registrace vás, jako nového zákazníka (a) Totožnost Sepsání smlouvy s vámi
(b) Kontakt
Proces a doručení objednávky včetně: (a) Totožnost Sepsání smlouvy s vámi
(a) Správa plateb, poplatků a daní (b) Kontakt Nezbytné pro naše oprávněné zájmy vymáhat dluhy, které nám dlužíte
(b) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy vymáhat dluhy, které nám dlužíte (c) Finanční  

 

 

 

 

(d) Transakční
(e) Marketing and Komunikace
Spravovat náš vztah s Vámi, který bude zahrnovat: (a) Totožnost Sepsání smlouvy s vámi
(a) Upozornit vás na změny našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů (b) Kontakt Nutno splnit zákonnou povinnost
(b) Požádát vás, abysteza nechali recenzi nebo provedli průzkum (c) Profil Nezbytné pro naše oprávněné zájmy aktualizovat naše záznamy a studovat, jak zákazníci využívají naše produkty / služby
(d) Marketing and Komunikace
Pokud se chcete účastnit losování, soutěží nebo dokončit průzkum (a) Totožnost Sepsání smlouvy s vámi
(b) Kontakt Nezbytné pro naše oprávněné zájmy aktualizovat naše záznamy a studovat, jak zákazníci využívají naše produkty / služby, pro růst a nové možnosti
(c) Profil  

 

 

(d) Užívání
(e) Marketing and Komunikace
Správa a ochrana našeho podnikání a našeho webu (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostování dat) (a) Totožnost Nezbytné pro naše oprávněné zájmy pro provozování našeho podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s restrukturalizací podniku nebo restrukturalizací skupiny
(b) Kontakt Nutno splnit zákonnou povinnost
(c) Technické
Poskytnout vám relevantní obsah a příspěvky a změřit a pochopit účinnost naší reklamy (a) Totožnost Nezbytné pro naše oprávněné zájmy studovat, jak zákazníci využívají naše produkty / služby, rozvíjet je, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Užívání
(e) Marketing and Komunikace
(f) Technické
Využití analýzy dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů / služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností (a) Technické Nezbytné pro naše oprávněné zájmy definovat typy zákazníků pro naše produkty a služby, udržet naše stránky aktuální a relevantní, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii
(b) Užívání
Vymyslete návrhy a doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat (a) Totožnost Nezbytné pro naše oprávněné zájmy rozvíjet naše produkty / služby a rozvíjet naše podnikání
(b) Kontakt
(c) Technické
(d) Užívání
(e) Profil

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Budeme s vámi udržovat marketingovou komunikaci, pokud:

(i) požadujete od nás informace nebo máte od nás zakoupené zboží nebo služby; nebo

(ii) jste nám poskytli své údaje a zaškrtli políčko v místě zadání vašich údajů, abychom vám mohli posílat marketingovou komunikaci; a

(iii) jste se v každém případě neodhlásili z přijímání marketingové komunikace.

Musíme získat váš výslovný souhlas, než sdělíme vaše osobní údaje třetím stranám pro marketingové účely.

Můžete nás nebo třetí strany požádat o to, aby vám kdykoli přestali posílat marketingové zprávy přihlášením na webové stránky a zaškrtnutím či zrušením příslušných políček úpravou marketingových preferencí NEBO sledováním odkazů o odpojení v jakékoli marketingové zprávě zaslané vám nebo NEBO kdykoli zasláním e-mailu na adresu info@officialwatchshop.com

V případě, že se rozhodnete, že nezískáme váš souhlas s marketingovou komunikací, nebude se to týkat osobních údajů, které nám byly poskytnuty v důsledku nákupu produktu / služby, registrace záruky, zkušenosti s výrobkem / službou nebo jiných transakcí.

ZMĚNA ÚČELU  

Použijeme vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nebudeme rozumně zvažovat, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je zpracování pro nový účel kompatibilní s původním účelem, pošlete nám prosím e-mail na info@officialwatchshop.com.

Pokud potřebujeme osobní údaje použít k účelům, které nesouvisejí s účelem, pro který jsme shromáždili údaje, oznámíme vám to a vysvětlíme právní základ zpracování.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu tam, kde je to požadováno nebo povoleno zákonem.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce v odstavci 4 výše:

5.1 Další společnosti v naší skupině, které poskytují služby správy IT a systému a podávají zprávy o vedení.

5.2 Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby správy IT a systému.

5.3 Profesní poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenství, bankovnictví, právní, pojišťovací a účetní služby.

5.4 Příjmy a cla, regulační orgány a další orgány se sídlem ve Spojeném království a další příslušné jurisdikce, které vyžadují oznamování zpracovatelských činností za určitých okolností.

5.5Třetí strany, kterým prodáváme, převádíme nebo spojujeme části našeho podnikání nebo našeho majetku.

Vyžadujeme od všech třetích stran, kterým přenášíme vaše údaje, aby respektovali bezpečnost vašich osobních údajů a aby s nimi zacházeli v souladu se zákonem. Smíme třetím stranám zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

6. MEZINÁRODNÍ POSKYTOVATELÉ PŘEVODŮ JAKO JSOU DROBBOX, MAILCHIMP, AWEBER A DALŠÍ, KTERÉ JSOU JEJICH SLUŽBAŘI ZALOŽENI MIMO EU.

Vaše osobní údaje nepřenášíme mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP).

Země mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP) ne vždy nabízejí stejné úrovně ochrany vašich osobních údajů, takže evropské právo zakázalo převody osobních údajů mimo EHP, pokud převod nesplňuje určitá kritéria.

Mnoho poskytovatelů služeb třetích stran sídlí mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP), takže zpracování vašich osobních údajů bude vyžadovat přenos údajů mimo EHP.

Kdykoli převedeme vaše osobní údaje z EHP, snažíme se zajistit podobný stupeň zabezpečení údajů zajištěním implementace alespoň jedné z následujících záruk:

6.1 Vaše osobní údaje převedeme pouze do zemí, u nichž se předpokládá, že Evropská komise poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo

6.2 Pokud používáme určité poskytovatele služeb, můžeme použít konkrétní smlouvy nebo kodexy chování nebo certifikační mechanismy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v Evropě; nebo

6.3 Kde využíváme poskytovatele se sídlem ve Spojených státech, můžeme jim přenášet data, pokud jsou součástí programu ochrany soukromí EU a USA, který vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu osobním údajům sdíleným mezi Evropou a USA.

Pokud není k dispozici žádná z výše uvedených záruk, můžeme požádat o výslovný souhlas s konkrétním převodem. Budete mít právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pošlete nám e-mail na adresu info@officialwatchshop.com , pokud chcete získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při převodu vašich osobních údajů z EHP.

7. BEZPEČNOST DAT 

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly neoprávněně ztraceny, použity nebo přístupné neoprávněně, změněny nebo zveřejněny. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a jiným třetím stranám, které nepotřebují takové údaje znát. Budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a oznámí vám, i všem příslušným regulátorům porušení předpisů, pokud to od nás zákon vyžaduje..

8. UCHOVÁVÁNÍ DAT

Vaše osobní údaje uchováme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů považujeme výši, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými způsoby a platnými právními požadavky.

Ze zákona musíme uchovávat základní informace o našich zákaznících (včetně kontaktních, identitních, finančních a transakčních údajů) po dobu šesti let poté, co přestanou být zákazníky pro daňové účely.

V některých případech můžete požádat o smazání údajů: viz další informace.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby již nebyly s vámi spojeny) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění..

9. VAŠE PRÁVA

Za určitých okolností máte práva týkající se vašich osobních údajů podle zákonů na ochranu dat. Patří sem právo na:

9.1 Požádat o přístup k vašim osobním údajům.

9.2 Požádat o opravu vašich osobních údajů.

9.3 Požádat o vymazání vašich osobních údajů.

9.4 Předmět zpracování vašich osobních údajů.

9.5 Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

9.6 Požádat o převod vašich osobních údajů.

9.7 Právo na zrušení souhlasu.

Můžete se dozvědět vice o svých právech  KLIKNUTÍM ZDE. Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, pošlete nám prosím  email na adresu info@officialwatchshop.com.

Nebudete muset zaplatit poplatek za přístup k vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná. Jinak můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Možná bude zapotřebí si od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit si právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo ji obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti o urychlení naší odpovědi.

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho měsíce. Občas může reakce trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste udělal několik žádostí. V takovém případě vás budeme informovat a aktualizovat.

10. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení údajů o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme si přečíst oznámení o ochraně soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

11. COOKIES

Můžete nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo vás upozorňoval, když webové stránky nastavují nebo mají přístup k souborům cookie. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo nefungují správně. Další informace o cookies, které používáme, naleznete zde [INSERT LINK TO YOUR COOKIE POLICY.]

JAKÉKOLI OSTATNÍ OTÁZKY PROSÍM, NAPIŠTE NAŠE FAQ GDPR

Je naší pýchou a radostí připravovat objednávky k expedici. Uvnitř České republiky jsou objednávky dodávány do 24 hodin. Jak jsme se oficiálním prodejci značek, které prodáváme, řídíme se podle omezení značek prodeje v některých mezinárodních destinací. Takže pokud si nemůžete zadat objednávku na daném produktu, je to proto, že je omezen prodej ve vaší zemi.

24H RYCHLÁ DOPRAVA

Pokud se vám nakoupené zboží nelíbí, pak není problém, odeslat je jednoduše zpět k nám, stejně jak jste jej obdrželi a nechat si zboží vyměnit, nebo si nechat vrátit peníze. Své sliby držíme, ve více než 98% se s Vámi vyrovnáme ještě tentýž pracovní den, co od Vás zboží obdržíme. Vynakládáme maximální úsilí k získání co nejvíce informací o každém produktu, souběžně poskytujeme vizuální zobrazení, v tak dobré kvalitě, abyste si výrobek dokázali co nejblíže prohlédnout.

BEZPLATNÉ VRÁCENÍ DO 30 DNŮ

100% OFICIÁLNÍ ZNAČKY

OFFICIAL WATCH SHOP Vám garantuje 100% kvalitu a autenticitu všech nabízených značek. Celý náš sortiment je dodáván přímo od obchodních ZNAČEK

To znamená, že svou objednávku obdržíte s veškerou autentickou dokumentací, obalem a především zárukou.

Jsme držiteli OFICIÁLNÍHO ÚČTU se značkami, které prodáváme, proto máme něco, s čím mnoho e-shopů nedisponuje.

SSL BEZPEČNÉ ODHLÁŠENÍ

Máme vysoce zabezpečený systém, díky kterému jsou Vaše informace chráněny pomocí Firewalls. Přísné omezení softwaru a brány Firewalls zajišťují, že veškerá Vaše data zůstanou v bezpečí. Náš systém kontroluje webovou stránku každých 60 sekund, aby se ujistil, že všechny bezpečnostní prvky jsou neporušené a nehrozí žádné kybernetické útoky. Šifrujeme náš web, abychom zajistili jeho ochranu. Certifikace SSL je zde pro ochranu vašich dat a bezpečný online nákup.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA PRODEJE

Každý zákazník očekává vynikající služby. Proto pro Vás máme skvělý zákaznický servis, abychom Vám zajistili všechna Vaše přání, dotazy a služby. Každý zaměstnanec společnosti OWS se zavázal k těmto sedmi zásadám. Zde je to, co od nás můžete očekávat:

1. Pomůžeme Vám vybrat produkty přímo pro Vás

2. Trpělivě najdeme řešení vašeho požadavku a ceny produktu

3. Ke každému produktu zašleme dokumenty o pravosti a ujistíme se, že víte co od nás kupujete

4. Uděláme vše pro Vaši spokojenost hned při prvním nákupu

5. Odpovíme Vám vždy co nejrychleji, během jednoho pracovního dne

7. Pokud nemůžeme vyřešit Váš dotaz při prvním hovoru nebo e-mailu, budeme se snažit vše vyřešit co nejdříve a o všem Vás průběžně budeme informovat.

6. O Vaši objednávce Vás budeme pečlivě informovat, jsme tu pro Vás neustále

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

Chceme se ujistit, že jste spokojeni s vaším nákupem než utratíte své peníze, proto nabízíme službu PLATBA NA DOBÍRKU. Při nespokojenosti z jakéhokoli důvodu nás kontaktujte, bezplatně produkt můžete vrátit a my Vám s tím pomůžeme. Vaše 100% sokojenost je pro nás prioritou!